Grow/Work Group

Grow/Work Group (GWG) verwerft meerderheidsbelangen in HR-georiënteerde bedrijven die in de publieke sector opereren en met gemeenschapsgeld diensten voor burgers voortbrengen.

GWG heeft als sectorale specialisatie overheid, onderwijs en gezondheidszorg en omvat de werkmaatschappijen, Growwork Gezondheidszorg, JS Consultancy, POSG en Roler. De groep beschikt over een landelijk dekkend netwerk en heeft permanent ruim duizend mensen in dienst.

In 2016 heeft GWG de processen, systemen en bedrijfsvoering van haar werkmaatschappijen geïntegreerd en ondergebracht in shared service centra om de kracht van schaal beter te benutten.

Om nieuwe medewerkers beter te begeleiden en hun kansen op succes bij GWG te vergroten, hebben grafisch ontwerper Rutger Fuchs en ik in nauwe samenwerking met de directie een inwerkmap ontwikkeld. Naast de doelstelling van internal branding – missie, visie en het belang van eigenaarschap binnen de organisatie – kan de nieuwe medewerker hiermee letterlijk zijn of haar ontwikkelpad uitstippelen.

Het ontwikkelpad bestaat uit opleidingsmodules die GWG aanbiedt binnen haar Academy. Uit evaluatie blijkt dat nieuwe medewerkers de map zeer professioneel vinden, beter weten waar ze aan toe zijn en zich sterker betrokken voelen bij de organisatie. Op het gebied van internal branding is de inwerkmap echt een asset.

Grow/Work Group: Info

Grow/Work Group: Informacion

  < >

  Grow/Work Group:

  < >

  Grow/Work Group: Positionering

  < >

  Grow/Work Group: Inwerkmap

  < >

  Grow/Work Group:

  < >

  Grow/Work Group:

   < >

   Grow/Work Group: