POSG is gespecialiseerd in duurzame loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit in de publieke sector. Het Mobiliteitsdienstverband is de core business van POSG en houdt in dat, bijvoorbeeld, medewerkers die bij een gemeente boventallig zijn geworden, in dienst komen bij POSG onder dezelfde of gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, en vervolgens werken aan een nieuwe, betekenisvolle loopbaanstap. 

In nauwe samenwerking met de directie van POSG heb ik een nieuwe positionering en payoff – ‘brengt mensen verder’ – ontwikkeld. Vervolgens heb ik een geheel eigen idioom ontwikkeld met begrippen als ‘werkneembaarheid’, ‘betekenisvolle loopbaanstap’ en ‘zelfregisserend vermogen’.

Met deze mantra onderscheidt POSG zich in al haar uitingen van de concurrentie die zich vooral bedient van generiek en procesmatig taalgebruik. Voor POSG ben ik verantwoordelijk voor advertenties, webteksten, brochures, teksten voor interne documenten, aanbestedingen (waarvan veel gewonnen) en, tezamen met ontwerper Rutger Fuchs, de ontwikkeling van infographics ter verheldering van deze toch complexe dienstverlening.

www.posg.nl
Bekijk de brochures Mobiliteitsadvies, InterimExecutive Career CoachingPayrolling, Werken in het Onderwijs

Klant: POSG. Corporate identity en logo: Koeweidenpostma. Grafisch ontwerp: Koeweidenpostma en Rutger Fuchs. Fotografie: Ed van Rijswijk. Positionering, copy en creative business development: Olaf Zwetsloot.

POSG: Info

POSG: Informacion

  < >
  < >

  POSG: Positionering

  < >

  POSG: Diversen

  < >
  < >
   < >